CHÚNG TÔI TIN

by nguoicuachua
24/Th12/2021

P.O.G. Duy Tin Lành thuần túy qua Con độc sanh của Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ và các Sứ đồ giảng dạy trong Tân Ước. Những tín lý của Tin Lành thuần túy:

  *Toàn bộ Kinh Thánh Tân và Cựu Uớc (66 sách) được Đức Chúa Trời soi dẫn.

  *Sự mầu nhiệm của Ba-ngôi Đức Chúa Trời đồng sáng tạo, đồng cứu chuộc, đồng phán xét.

  *Sự cứu rỗi qua sự chết, sự sống lại bởi Con độc sanh của Đức-Chúa-Trời là Chúa Jêsus Christ.  

  *Sự Báp-tem nước thể hiện sự ăn năn và chính Chúa Jêsus Christ làm Báp-tem bằng Đức-Thánh-Linh và bằng lửa

  *Sự sanh lại của Tôi con Chúa Jêsus Christ bởi quyền năng Đức Thánh Linh.

  *Sự sống lại có một thân thể được biến hóa khi Chúa Jêsus Christ tái lâm.

Tin tức nổi bật

by nguoicuachua
|
24/Th12/2021
KHẢI TƯỢNG và MỤC TIÊU
Khải tượng và mục tiêu   CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THÁNH KINH VIỆN NGƯỜI CỦA CHÚA GIỚI THIỆU Thánh Kinh Viện Người Của Chúa (The People of God Bible Institute) là một trường tư thục bất vụ lợi, được chính Hoa-kỳ cấp phép hoạt động ngày 03 tháng 12 năm 2019 tại tiểu bang […]
Xem chi tiết
by monamedia
|
22/Th12/2021
Chúa Giê-xu, Đấng tác giả và Người hoàn thành của đức tin của chúng ta – #08
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
Xem chi tiết
by monamedia
|
22/Th12/2021
Chúa Giê-xu, Đấng tác giả và Người hoàn thành của đức tin của chúng ta – #11
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
Xem chi tiết

Nhận thông tin từ POG?

“Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người" (Ma-thi-ơ 4:19)

    search