Chúa Giê-xu, Đấng tác giả và Người hoàn thành của đức tin của chúng ta – #08

by monamedia
22/Th12/2021

Ngày tốt lành

Hê-bơ-rơ: 12: 1-2

1 Vậy nên, vì chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình, 2 Ta hãy chăm chú hướng về Đức Giê-su là Đấng tác giả và hoàn thành của đức tin. Vì niềm vui mừng đặt trước mặt, Ngài chịu đựng thập tự giá, khinh sự sỉ nhục, nên được ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.

 

Vì vậy, vì chúng ta được bao quanh bởi một đám mây nhân chứng quá lớn, chúng ta cũng hãy gạt sang một bên mọi sức nặng và tội lỗi đeo bám rất chặt chẽ, và hãy nhắm mục đích Chúa ban cho mà chạy cùng với sự chăm xem lên Chúa Giê-xu, Đấng tác giả và Người hoàn thành của đức tin của chúng ta. Amen 🙏🏼

Tin tức nổi bật

by nguoicuachua
|
24/Th12/2021
CHÚNG TÔI TIN
P.O.G. Duy Tin Lành thuần túy qua Con độc sanh của Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ và các Sứ đồ giảng dạy trong Tân Ước. Những tín lý của Tin Lành thuần túy:   *Toàn bộ Kinh Thánh Tân và Cựu Uớc (66 sách) được Đức Chúa Trời soi dẫn.   *Sự mầu […]
Xem chi tiết
by nguoicuachua
|
24/Th12/2021
KHẢI TƯỢNG và MỤC TIÊU
Khải tượng và mục tiêu   CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THÁNH KINH VIỆN NGƯỜI CỦA CHÚA GIỚI THIỆU Thánh Kinh Viện Người Của Chúa (The People of God Bible Institute) là một trường tư thục bất vụ lợi, được chính Hoa-kỳ cấp phép hoạt động ngày 03 tháng 12 năm 2019 tại tiểu bang […]
Xem chi tiết
by monamedia
|
22/Th12/2021
Chúa Giê-xu, Đấng tác giả và Người hoàn thành của đức tin của chúng ta – #11
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum
Xem chi tiết

Nhận thông tin từ POG?

“Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người" (Ma-thi-ơ 4:19)

    search