Notice: Undefined index: action in /opt/www/vienkinhthanhnguoicuachua.monamedia.net/wp-content/themes/monatheme/single-product.php on line 10

Notice: Undefined index: action in /opt/www/vienkinhthanhnguoicuachua.monamedia.net/wp-content/themes/monatheme/single-product.php on line 12

Notice: Undefined index: action in /opt/www/vienkinhthanhnguoicuachua.monamedia.net/wp-content/themes/monatheme/single-product.php on line 14

CỬ NHÂN THẦN HỌC

Thời lượng khoá học : Theo Khả Năng Bạn
Giáo trình : 44 MÔN
Phụ trách : Giáo sư: Dương Kỳ Quan
Ghi danh ngay
MÔ TẢ KHOÁ HỌC
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
ĐÁNH GIÁ

Bạn được gì ?

Chương trình Cử nhân Thần học và Bằng cấp Bộ Trực tuyến được phát triển để trang bị đầy đủ cho bạn cho một mục vụ quyền năng và có ý nghĩa. Nếu bạn đang tìm kiếm một bằng cấp giá trị quốc tế và có trải nghiệm trực tuyến tốt nhất cùng và các giáo sư giỏi và tận tình giúp đỡ, thì Bằng Cử nhân Thần học tại VIỆN THÁNH KINH NGƯỜI CỦA CHÚA lá lựa chọn phù hợp nhất cho bạn. Hãy ghi danh và trãi nghiệm cùng chúng tôi.

Chương trình Cử Nhân Thần Học được mở bởi VIỆN THÁNH KINH NGƯỜI CỦA CHÚA sẽ góp phần cho sự hình thành mục vụ của các tôi tớ của Đức Chúa Trời.  Ý định của chương trình này là nhằm trang bị cho các sinh viên những kiến thức căn bản về Kinh Thánh và giáo lý Kinh Thánh trong mối liên hệ với thần học và thực hành.  Chương trình này cung ứng cho việc nghiên cứu một cách có hệ thống về thần học và ứng dụng trong sự liên hệ với hoàn cảnh hiện tại ngày nay.  Vì vậy, nội dung chương trình Cử Nhân Thần Học sẽ giúp các sinh viên có khả năng tạo ra những phương pháp học thuật để thẩm tra nền thần học cổ điển và hiện đại về phương diện Kinh Thánh, lịch sử, và triết học.   Điều kiện nộp hồ sơ: – Hãy ghi danh và trãi nghiệm cùng chúng tôi.
Cử Nhân Thần Học
Cử Nhân Thần Học (44 môn chưa học qua Cao Đẳng của POG) · BB01-Phương Pháp Viết Khóa Luận · BB02-Giáo Lý Căn Bản · BB03-Thánh Kinh Nhập Môn · BB04I-Cựu Ước Lược Khảo I · BB04II-Cực Ước Lược Khảo II · BB05I-Tân Ước Lược Khảo I · BB05II-Tân Ước Lược Khảo II · BB06-Phúc Âm Cộng Quan · BB07-Sách Công Vụ Các Sứ Đồ · BB08-Chứng Đạo · BB09-Tổ Chức Một Nhóm Nhỏ . BB10-Phương Pháp Học Kinh Thánh Người Của Chúa · BB11-Phương Pháp Giảng Kinh Thánh Người Của Chúa · BB12-Lịch Sử Hội Thánh II · BB13-Thần Học Nhập Môn · BB14-Thần Học Hệ Thống I · BB15-Quản Trị Hội Thánh · BB16- Lu-Ca · BB17- Rô-Ma · BB18- I Cô-Rinh-Tô . BB 20-II Cô-Rinh-Tô . BB 21- Ga-La-Ti BB 22-Phê-Sô . BB 19- Phi-Líp . BB 20- Cô-Lô-Se . BB 21- I Tê-Sô-Lô- Ni-Ca . BB 22- II Tê-Sô-Lô-Ni-Ca . BB 20- I Ti-Mô-Thê . BB 21- II Ti-Mô-Thê . BB 22- Tít . BB 23- Phi-Lê-Môn . BB 24- Hê-Bơ-Rơ . BB 25- Gia-Cơ . BB 26- I Phi-E-Rơ . BB 27- II Phi-E-Rơ . BB 28- I Giăng . BB 29- II Giăng . BB 30- III Giăng . BB 31- Giu-Đe . BB 32- Đa-Ni-Ên và Khải Huyền . TC 33- Nguyên Tắc Dạy Dỗ · TC 34- Quy Luật Giải Nghĩa Kinh Thánh . TC 35- Chứng Đạo Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài Giáo . TC 36- Các Dân Tộc Và Tín Ngưỡng . TC 37- Nguyên Tắc Thờ Phượng . TC 38- Hôn Nhân Và Gia Đình . TC 39- Công Tác Mục Sư . TC 40- Mục Vụ Khải Đạo . TC 41- Chức Vụ Chữa Lành . TC 42- Hy Lạp Ngữ (Cấp 1 &2) . TC 43- Tiếng Anh Kinh Thánh . TC 44- Thiên Chúa Ba Ngôi . TC 45- Lịch Sử Cơ Đốc Giáo Hội Việt Nam · 04 Lần Hội Thảo Tập Trung (được trừ 4 môn) Ghi chú: Những sinh viên Cử nhân Thần học đã học Cao đẳng Thần học POG sẽ được trừ các môn đã học trong chương trình Cao đẳng Thần học)
Coming soon
Coming soon
They love us. You will too.
Tôi rất yêu thích những môn học trong trường người của Chúa - POG. Học bằng cách nghe những audiobook. Nó rất tiện lợi.
NGUYỄN MINH NHỰT
I love this site

Có thể bạn quan tâm

CAO HỌC THẦN HỌC
CAO HỌC THẦN HỌC Chương trình Cao Học Thần Học trang bị cho quý Tôi Con của Đức Chúa Trời  kêu gọi làm Mục sư, Giáo sư, Truyền đạo, Chấp sự, các mục vụ tại Hội Thánh địa phương, và các tổ chức Cơ-Đốc trong bối cảnh xã hội hóa. Trong những môn học nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng và thực hành trong Thánh Kinh, Thần Học, Tăng Trưởng Tâm Linh, Chứng Đạo, Chăm Sóc, Viết Sách...
Xem chi tiết
CAO HỌC MỤC VỤ
CAO HỌC MỤC VỤ Chương trình Cao Học Mục Vụ nhằm trang bị cho cho quý Tôi Con của Đức Chúa Trời  kêu gọi làm Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự, các mục vụ tại Hội Thánh địa phương, và các tổ chức Cơ-Đốc trong bối cảnh xã hội hóa. Sinh viên được nghiên cứu qua nhiều môn học khác nhau trực tiếp đến Kinh Thánh, Thần Học, Mục Vụ, Lãnh Đạo và Các Ngành.
Xem chi tiết
TIẾN SĨ MỤC VỤ
TIẾN SĨ MỤC VỤ Mục đích của chương trình Tiến Sĩ Mục Vụ là nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho quý Tôi Con của Đức Chúa Trời được kêu gọi làm Mục sư, Giáo sư, các mục vụ tại Hội Thánh địa phương, và các tổ chức Cơ-Đốc trong bối cảnh xã hội hóa. Chương trình được soạn nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực chuyên môn, bao gồm tư khai phóng những tư duy  trong mục vụ và thần học.
Xem chi tiết
CAO ĐẲNG THẦN HỌC
CAO ĐẲNG THẦN HỌC Chương trình Cao Đẳng Thần Học nhằm trang bị nền tảng cho quý Tôi Con Đức Chúa Trời được Ngài kêu gọi làm Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự, các mục vụ tại Hội Thánh địa phương trong bối cảnh xã hội hoa. Sinh viên được nghiên cứu qua nhiều môn học khác nhau trực tiếp đến Kinh Thánh, Thần Học, Mục Vụ, Lãnh Đạo.
Xem chi tiết
CAO ĐẲNG MỤC VỤ
CAO ĐẲNG MỤC VỤ Chương trình Cao Đẳng Mục Vụ nhằm trang bị nền tảng cho quý Tôi Con Đức Chúa Trời được Ngài kêu gọi làm Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự, các mục vụ tại Hội Thánh địa phương. Sinh viên được nghiên cứu qua nhiều môn học khác nhau trực tiếp đến Kinh Thánh, Thần Học, Mục Vụ, Lãnh Đạo.
Xem chi tiết
Cử nhân mục vụ
Chương trình bốn năm Cử Nhân Mục Vụ nhằm cung cấp cho sinh viên một nền tảng giáo dục tổng quát và nền tảng Cơ Đốc để sinh viên có thể phát triển về tri thức và tâm linh. Chương trình này kết hợp giữa các môn giáo dục tổng quát về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học nhân văn với các môn nghiên cứu Kinh Thánh, thần học và mục vụ. Chương trình được thiết kết đặc biệt để chuẩn bị cho sinh viên có thể phục vụ hữu hiệu trong chức vụ mục sư hoặc các vai trò giáo sĩ, chấp sự, hoặc trưởng các ban ngành trong Hội Thánh.
Xem chi tiết
TIẾN SĨ THẦN HỌC
TIẾN SĨ THẦN HỌC Mục đích của chương trình Tiến Sĩ Thần Học là nhằm nâng cao khả năng và kỹ năng lãnh đạo cho các nhà lãnh đạo. Chương trình được soạn để giúp quý Tôi Con Đức Chúa Trời được Ngài kêu gọi làm Mục Sư, Giáo Sư, Thần Học Gia phát triển năng lực chuyên môn, bao gồm tư duy phê bình trong mục vụ, khả năng thông giải thần học,
Xem chi tiết
CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN
(Có băng Cao học Mục vụ, Thần Học) (4 lần Hội thảo) 1. ET 01-Phúc Âm Ma-thi-ơ 2. ET 02-Phúc Âm Mác 3. ET 03-Phúc Âm Lu-ca 4. ET 04-Phúc Âm Giăng 5. ET 05-Thư Rô-ma 6. ET 06-Các Sách Thi Ca 7. ET 07-Các Sách Lịch Sử 8. ET 08-Các Sách Phúc Âm 9. ET 09-Các Thư Tín 10. ET 10-Cơ Đốc Giáo Dục Nhập Môn 11. ET 11-Thần Học Ba-ngôi 12. ET 12-Tổ Chức và Lập Kế Hoạch 13. ET 13-Văn Chương Việt Nam 14. ET 14-Triết Học Đông Tây 15. ET 15-Thế Giới Thời Tân Ước 16. ET 16-Sự Thờ Phượng 17. ET 17-Sứ Điệp Cựu Ước 18. ET 18-Sứ Điệp Tân Ước 19. ET 19-Thuật Lãnh Đạo 20. ET 20-Tiếng Việt Thực Hành 21. ET 21-Thông Hiểu Kinh Thánh 22. ET 22-Thư Cô-rinh-tô I & II 23. ET 23-Cựu Ước Giảng Lược 24. ET 24-Dẫn Nhập Kinh Thánh 25. ET 25-Tìm Hiểu Kinh Thánh 26. ET 26-Hỏi Đáp Kinh Thánh 27. ET 27-Các Thư Tín Chung 28. ET 28-Khảo Cổ Học và Kinh Thánh 29. ET 29-Kinh Thánh Chỉ Nam 30. ET 30-Lịch Sử Cơ-đốc Giáo Tại Việt Nam 31. ET 31-Lịch Sử Tin Lành Tại Việt Nam 32. ET 32-Nguyễn Tắc Đọc và Hiểu Kinh Thánh 33. ET 33-Những Điều Khó Hiểu Trong Kinh Thánh 34. ET 34-Khoa Học và Niềm Tin 35. ET 35-Các Trường Phái Phê Bình Kinh Thánh 36. ET 36-Phương Pháp Học Kinh Thánh 37. ET 37-Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Thánh 38. ET 38-Những Quy Luật Giải Nghĩa Kinh Thánh 39. ET 39-Đa-ni-ên và Khải Huyền 40. ET 40-Sách Sáng Thế Ký 41. ET 41-Thư Ga-la-ti 42. ET 42-Thư Ê-phê-sô 43. ET 43-Thư Tít 44. ET 44-Tự Điển Thần Học 45. ET 45-Chiến Trường Thuộc Linh 46. ET 46-Ân Tứ Chữa Lành 47. ET 47-Lược Sử Kinh Thánh 48. ET 48-Khai Mở Hội Thánh Mới 49. ET 49-Người Truyền Đạo 50. ET 50-Sách Châm Ngôn 51. ET 51-Triết Học của Ấn-độ Giáo 52. ET 52-Cơ-đốc Giáo Dục 53. ET 53-Cơ-đốc Học 54. ET 54-Nguyên Tắc Chứng Đạo 55. ET 55-Cơ-đốc Giáo Dục cho Thế Kỷ 21 56. ET 56-Nghệ Thuật Giảng và Dạy 57. ET 57-Địa Lý Sứ Thánh 58. ET 58-Lai Thế Học 59. ET 59-Đạo Đức Cơ Đốc 60. ET 60-Các Phong Tục Trong Kinh Thánh 61. ET 61-Lịch Sử Kinh Thánh 62. ET 62-Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng 63. ET 63-Thánh Linh Học 64. ET 64-Thiên Sứ Học Thế Giới 65. ET 65-Các Tôn Giáo 66. ET 66-Nhận Biết Sa-tan 67. ET 67-Môn Đồ Hóa (Huấn Luyện Môn Đồ) 68. ET 68-Truyền Giáo và Thăm Viếng 69. ET 69-Phúc Âm Ba Chiều 70. ET 70-Chăm Sóc Thiếu Nhi và Thanh Niên 71. ET 71-Công Tác Mục Sư 72. ET 72-Chức Vụ Chăn Bầy 73. ET 73-Sự Thờ Phượng 74. ET 74-Các Dân Tộc và Tín Ngưỡng 75. ET 75-Christ Học 76. ET 76-Tội Khiên Học 77. ET 77-Nhân Loại Học 78. ET 78-Đức Chúa Trời Luận
Xem chi tiết
Chương trình mục sư, giáo sĩ doanh nhân
Chương trình đào tạo trở nên các mục sư - giáo sĩ. Thời gian 2 năm. (2 kỳ hội thảo tại Hoa-kỳ)
Xem chi tiết
Chương đào tạo mục sư, giáo sĩ
Chương trình đào tạo trở nên các mục sư - giáo sĩ. Thời gian 2 năm. (2 kỳ hội thảo tại Hoa-kỳ)
Xem chi tiết
Chương trình chấp sự
CHƯƠNG TRÌNH CHẤP SỰ (ETS 3). Chương trình này đào tạo các chấp sự có chuyên môn về Văn phòng, thư ký và thủ quỹ của hội thánh địa phương. Thời gian 2 năm.
Xem chi tiết

Nhận thông tin từ POG?

“Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người" (Ma-thi-ơ 4:19)

    search